«Слуги народу»посилити правоохоронні функції щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення

Група народних депутатів від «Слуги народу» (Максим Павлюк, Олександр Бакумов) пропонують посилити правоохоронні функції Національної гвардії України, а саме щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд, огляд речей тощо.

Відповідний законопроект проект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України №3105 від 21 лютого 2020 року наразі опрацьовується у профільному Комітеті ВР з питань правоохоронної політики.

 

 

«Прийняття законопроєкту дозволить посилити правоохоронну складову діяльності Національної гвардії України, підвищити її спроможності у сфері забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку, а також дозволить забезпечити реалізацію державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної (громадської) безпеки і порядку», — зазначають автори.

Втім, Головне науково-експертне управління ВР вважає за необхідне за результатами розгляду у першому читанні законопроект повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Щодо змін до КУпАП

Головне управління в цілому підтримує ідею поширення на посадових осіб НГУ прав щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у разі залучення НГУ до виконання завдань з охорони громадського порядку та супутніх повноважень щодо здійснення адміністративного затримання, доставлення порушника (див. зміни до ст. ст. 255, 259, 262 КУпАП).

Водночас, враховуючи положення п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону, право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу, передбачені Законом України «Про Національну поліцію», військовослужбовцям НГУ
надається виключно в разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку.

 

Слід також звернути увагу на те, що правопорушення, щодо яких уповноваженим особам НГУ надається право складати протоколи, є широко розповсюдженими (такі як дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати (ст. 51 КУпАП), доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (ст. 180 КУпАП), неправомірне використання посадовою особою державного майна (ст. 184-1 КУпАП) тощо). Отже, для уникнення можливості зловживань владними повноваженнями з боку посадових осіб НГУ та надмірного обмеження прав і свобод людини і громадянина представниками військових формувань вважаємо за необхідне обмежити права НГУ на складання адміністративних протоколів тими випадками, коли військовослужбовці НГУ безпосередньо залучені до виконання завдань з охорони громадського порядку.

Щодо змін до Закону

До змін до ст. 13

У законопроекті пропонується ч. 1 ст. 13 Закону доповнити новим
п. 12, у якому передбачене право військовослужбовців НГУ «застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України».

Однак, по-перше, у проекті не уточнюється, де та за яких умов і підстав така техніка може використовуватися.

 

По-друге, дещо сумнівними є приписи законопроекту про те, що порядок застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису, визначається нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України. На наш погляд, основні засади і напрями використання такої техніки мають бути визначені саме у законі, оскільки в даному випадку йдеться про можливі обмеження прав громадян, зокрема, права на особисте і сімейне життя (ст. 32 Конституції України).

По-третє, вважаємо за доцільне у запропонованій проектом редакції
п. 12 ч. 1 ст. 13 Закону уточнити, що зазначені у ньому фото- і кінозйомка, відеозапис відповідними технічними приладами мають проводитись НГУ відкрито. В іншому випадку це може розцінюватись як спостереження за особою, річчю або місцем, що є видом негласних слідчих (розшукових) дій і має проводитись у порядку, передбаченому ст. 269 Кримінального процесуального кодексу України лише уповноваженими органами, до яких НГУ не відноситься (див. ст. 216 вказаного Кодексу).

До змін до ст. 20

У законопроекті пропонується абз. 5 ч. 3 ст. 20 «Правовий статус військовослужбовців Національної гвардії України. Формений одяг і знаки розрізнення Закону» доповнити другим реченням такого змісту: «Під час виконання завдань з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки військовослужбовцям Національної гвардії України видається спеціальний жетон, зразок якого затверджується Міністром внутрішніх справ України».

На нашу думку, вказані доповнення щодо статусу військовослужбовця варто було б розширити і передбачити певні обов’язки, подібні до обов’язків поліцейського, визначених ч. 3 ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію». Зокрема, друге речення абз. 5 ч. 3 ст. 20 Закону пропонуємо доповнити положеннями про те, що «Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до військовослужбовця НГУ, він зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, військове звання та пред’явити на її вимогу службове посвідчення та жетон, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук», — зазначили у ГНЕУ.

Нижче наводимо порівняльну таблицю