М. Голосной. КОНСТИТУЦІЯ ЦЕ МИ!? ЦІНА КАНДИДАТІВ ЯКІ НАПЛЮВАЛИ НА КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ

Як гадаєте, що відповість ЦВК?   В одночвас дивна ситуація . З одного боку Ми нарікаємо, що нас 27 років водять по замкнутому колу і жити з кожним роком стає все важче, а з іншого охоче йдемо на вибори і обираємо тих хто публічно ігнорує Конституцію України.

Дивна тому, що якщо ти хочеш стати частиною олігархічної , антинародної системи, то ти маєш публічно сплатити 2.5 млн. грн . і не задавати зайвих питань. Іншою мовою пройти ритуал публічного плювання на основний закон України. Цей ритуал бажано проходити з посмішкою та підп об*єктивами контрольованих ЗМІ. Основа одальших дій проста і в одночас стара як світ. більше брехати та обіцяти, обіцяти та брехати.

КОЛИ НАБУЛА ЧИННОСТІ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ, А КОЛИ ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ?

Так і ХТО КОМУ РАБІНОВИЧ?

Маємо два аспекти: співвідношення правових актів між собою та обов’язковість до виконання.

Зі співвідношення встановлюється ієрархія, тобто система підпорядкованості правових актів. Це означає, що кожний акт займає своє місце в загальній системі правових актів. Іншими словами: чим вище місце акту в такій ієрархії, тим вища його юридична сила.
Природно, найвищу юридичну силу має Конституція — Основний Закон держави, яка стоїть на найвищому щаблі ієрархічної системи актів.
Далі на вершині цієї системи розмішуються правові акти, видані парламентом — найвищим правотворчим органом державної влади (верховенство закону).
На нижчому щаблі — правові акти, що видаються органами місцевого самоврядування і мають підзаконний характер. Останні не повинні суперечити законам, вони мають видаватися на їх виконання. Юридична сила правового акта залежить від того, який орган державної влади його видав, та повноважень цього органу. Таким чином, визначити юридичну силу акта — значить встановити його місце в системі джерел конституційного права, його співвідношення з актами вище- і нижчестоящих органів.
Дія закону (нормативно-правового акта) чи навіть окремої його норми — це обов’язковість їх виконання (всіма) громадянами, посадовими особами, державними органами та іншими суб’єктами права стосовно певної сфери (виду) суспільних відносин, за певних обставин (ситуацій), протягом певного часу, на певній території (у певному просторі) та щодо конкретного кола суб’єктів права, тобто осіб, організацій (в широкому смислі слова), які наділені певними характеристиками.

Нет описания фото.

 

P.S

ЦВК звісно може спробувати відмовити мені у реєстрації посилаючись на ЗУ ” про вибори президента України” , але це буде грубим порушенням діючої Конституції України яка має найвищу юридичну силу. І всі аргументи накшталт ЗУ є чинним, тому МИ спираємось на нього є по суті олігархічною конвульсією. тому як Конституція України теж є чинною нормою прямої дії яка до того ж має найвищу юридичну силу

ПРИ ТАКІЙ НЕОРДИНАРНІЙ СИТУАЦІЇ ДІЮЧИЙ ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ МАЄ СКАЗАТИ СВОЄ ВАГОМЕ СЛОВО, АБО ЗРОБИТИ ВИГЛЯД, ЩО ВСЕ ГАРАЗД, І СИТУАЦІЯ КОЛИ БІДНІ МАЮТЬ ОБИРАТИ БАГАТИХ Є СПРАВЖНІМ ДЕМОКРАТИЧНИМ ДОСЯГНЕННЯМ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

Статтею 22 Конституції України передбачено, що «Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийняті нових Законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод», а стаття 64 передбачає: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.».

Кожна з нижче наведених статей Конституції це вбивчий аргумент для олігархічної системи виборів Президента України у 2019 році.

Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

(взяв за основу і поніс документи на реєстрацію до ЦВК)

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними !!!!!!!!!

(саме тому вирішив прийняти участь у виборах)

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

(вирішив публічно перевірити це на практиці)

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

(також взяв за основу у своєму єксперименті)

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.