Нардеп от БПП НЕСТЕРЕНКО В.Г. очередной раз пыталься обмануть ЦВК

ВЫ еще не знаете кто такой  Вадим Григорьевич Нестеренко нардеп от БПП по 38 округу г. Новомосковска??? Предлагаем еще раз убедиться, что  мошенник пытался обмануть ЦВК и отменить в очередной раз выборы в Черкасскую и Гвардейскую ОТГ, Новомосковского р-на.

РЕКОМЕНДУЕМ  ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ЦВК!

 

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
25 жовтня 2018 року № 180
Про звернення до Національ ної поліції України
Відповідно до частини сьомої статті 14 Закону України “Про місцеві вибори” перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом.
Постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (зі змінами) затверджено Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (далі – Порядок).
Згідно з пунктом 1 Порядку в разі надходження до Центральної виборчої комісії рішення суду першої інстанції, що не набрало законної сили, в якому вирішуються позовні вимоги в справі щодо оскарження рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання територіальних громад, Комісія в установленому порядку розглядає звернення щодо призначення перших місцевих виборів після набрання судовим рішенням у відповідній справі законної сили.
Пунктом 7 Порядку передбачено, що в разі надходження до Центральної виборчої комісії судового рішення, що набрало законної сили, яким визнано протиправним рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання у територіальну громаду Центральна виборча комісія встановлює відсутність правових підстав для призначення перших місцевих виборів та у зв’язку з цим приймає рішення про повернення звернення разом з усіма документами Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації.
З метою вирішення Центральною виборчою комісією питання про призначення перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах на 23 грудня 2018 року було надіслано запити до адміністративних судів, щодо яких у Комісії була наявна інформація про відкриття ними проваджень у справах, предметом оскарження в яких є рішення місцевих рад, територіальні громади яких увійшли до складу об’єднаних територіальних громад, про добровільне об’єднання територіальних громад, зокрема, до Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
До Центральної виборчої комісії 11 жовтня 2018 року надійшов лист Дніпропетровського окружного адміністративного суду, датований тим самим числом, № 6818-03, у якому повідомлено про стан розгляду адміністративної справи № 0440/5159/18 та до якого додано його рішення, ухвалені в адміністративних справах № 804/4480/18, 804/3023/18, 0440/5095/18, 0440/5096/18, 804/200/2092/18, 0440/5112/18, 0440/5160/18.
Водночас до Комісії 12 жовтня 2018 року громадянкою Щербаковою І.Г. подано разом із супровідним листом завірену копію ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду в справі № 160/7566/18, відповідно до якої “Заяву позивача Крот А.В. про забезпечення адміністративного позову – задовольнити. Зупинити дію рішення Черкаської селищної ради № 02-20/VІІ від 22.12.2017 року “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.
У зв’язку з цим Центральна виборча комісія листом від 12 жовтня 2018 року звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з проханням поінформувати Комісію про чинність заходів забезпечення адміністративного позову, вжитих ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду в справі № 160/7566/18 від 11 жовтня 2018 року.
Дніпропетровський окружний адміністративний суд поінформував Центральну виборчу комісію про те, що 11 жовтня 2018 року суддею Юхно І.В. розглянуто заяву Крот А.В. про вжиття заходів забезпечення позову в адміністративній справі № 160/7566/18, проте винесено ухвалу про відмову в задоволенні зазначеної заяви. Крім того, судом надіслано копію відповідного судового рішення, яким ухвалено: “У задоволенні заяви Крот Алли Вікторівни про забезпечення адміністративного позову в адміністративній справі за позовом Крот Алли Вікторівни до Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області про визнання протиправними та скасування рішень – відмовити”.
Таким чином, у Центральній виборчій комісії наявні копії двох ухвал Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11 жовтня 2018 року в справі № 160/7566/18 щодо розгляду заяви Крот А.В. про вжиття заходів забезпечення позову протилежного змісту, що може свідчити про ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” в разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. Правоохоронний орган, якому передані вказані матеріали, повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті заходи у встановлений законом строк.
Частиною першою статті 23 Закону України “Про Національну поліцію” встановлено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.
З огляду на зазначене Комісія вважає за необхідне звернутися до Національної поліції України та передати копії матеріалів, що стосуються надходження до Комісії копій ухвал Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11 жовтня 2018 року в справі № 160/7566/18.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 1 – 3, 11 – 13 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
1. Звернутися до Національної поліції України та передати копії матеріалів, що стосуються надходження до Центральної виборчої комісії копій ухвал Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11 жовтня 2018 року в справі № 160/7566/18.
2. Копію цієї постанови надіслати Національній поліції України.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

 

Голова Центральної виборчої комісії

 

Т. СЛІПАЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Горбуньков