Держпраці оприлюднила проект відповідної постанови Кабміну і все це виглядає дуже зловісно!

Інспектори можуть приходити будь-куди, у будь-який час доби, залучати правоохоронні органи, вести аудіо і відезйомку, задавати питання усім кому забажають (при цьому їм слід надати робоче місце і можливість ведення конфіденційних розмов із працівниками)

 

 

  1 січня 2017 року набув чинності Закон № 1774-VIII, яким передбачена легалізація відносин у сфері зайнятості та оплати праці, шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів за його порушення.

          З огляду на це, Держпраці розробила проект постанови КМУ “Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Проектом пропонується затвердити:

– Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (завантажити);

– Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (завантажити);

– Методичні рекомендації щодо забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад повноважень, передбачених частиною третьою статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (завантажити);

– Положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці (завантажити).

 

Згідно з проектом Порядку, державний контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснюватимуть інспектори праці шляхом проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

 

 Інспекційні відвідування проводитимуться:

 • за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю та зайнятість населення;
 • за зверненням фізособи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин;
 • за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин;
 • за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю та зайнятість населення;
 • за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю та зайнятість населення;
 • за інформацією Держстату та його територіальних органів (щодо наявності заборгованості із виплати заробітної плат), Фонду соціального захисту інвалідів та його відділень (щодо порушення вимог статей 19 та 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”), державної служби зайнятості (щодо порушення законодавства про зайнятість населення), ДФС та її територіальних органів (щодо оформлення трудових відносин), Пенсійного Фонду України та його територіальних органів (щодо оплати праці).

 

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для об’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва – двох робочих днів. За обґрунтованою пропозицією інспектора праці тривалість інспекційного відвідування або невиїзного інспектування може бути продовжена керівництвом органу контролю

 

            Як зазначено у проекті Порядку, інспектори праці за наявності службового посвідчення  мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування, у тому числі:

 1. самостійно безперешкодно, без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця; 
 2. ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їхньої відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 3. на одинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;
 4. залучати працівників правоохоронних органів;
 5. на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 6. фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 7. отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та / або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

 

При проведенні інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:

– перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

– не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі відсутності службового посвідчення; 

– подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта,  або припису;

– вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акту для підпису керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.

 

 

 

https://news.dtkt.ua/law/inspections/41943