Перевірка лічильників . Вода, газ, тепло, електрику.здійснюються ЗА РАХУНОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, що надають послуги. ЗАКОН!

Перевірка лічильників . Вода, газ, тепло, електрику.  З 1 січня 2016 набув чинності новий закон.  Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність від 05.06.2014 № 1314-VII    http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1314-18
Всі нормативні відомчі документи приводяться у відповідність до нового Закону, а укладені до цієї дати договори зі споживачами послуг (з жителями) діють виключно в рамках нового Закону. У ньому чітко описані «взаємини споживачів і постачальників послуг». Тепер ми їх « того цього … » , а не навпаки.
Витяг із Закону , яка відноситься до жителів : Стаття 17. Повірка ЗАСОБІВ вимірювальної техніки , что перебувають в ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
Пункт 4. Періодична перевірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються ЗА РАХУНОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. 

Періодична повірка ПРОВОДИТЬСЯ ЗА РАХУНОК ТАРИФІВ на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Порядок затверждено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474  http://zakon.rada.gov.ua/go/474-2015-%D0%BF    

Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року ….
2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
Перекладаємо з юридичної на зрозумілу мову :
1. СПОЖИВАЧ відповідає за збереження і цілісність лічильника.
2. ВИКОНАВЕЦЬ відповідає, зобов’язаний:
• своєчасність повірки ;
• провести перевірку за свій рахунок;
• письмово повідомити споживача про терміни проведення повірки .
Тобто підприємства “Вода”, “Тепло”, “Газ” і “електроенергія” (будь-якої форми власності – КП, ПАТ, ТОВ або ЧФ) САМОСТІЙНО стежать за термінами проведення повірки, ПИСЬМОВО під розпис повідомляють жителів про майбутню перевірці , і проводять перевірку ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА . Жителі повинні забути взагалі, зовсім , назавжди про “повірки лічильників”. Відтепер і навіки це обов’язок підприємства. Це реальна перемога в борьбе с корупцією! 
6d7087f4961cab56979df573bedb8ec5_XL