Прокуратура Днепра, очистить нельзя оставить!!??

Народные Збори Днепропетровской области направили прокурору Днепропетровской области Матвейчуку В.В. обращение, в котором предупредили областного прокурора о недопустимости бездействия по очищению прокуратуры от коррупции, которая охватила аппарат облпрокуратуры. В частности в обращении указывается: «На сьогоднішній день Дніпропетровська обласна прокуратура є найбільш з корумпованих державних органів. Рівень довіри до неї серед населення області дорівнює майже нулю. На сьогодні Дніпропетровська обласна прокуратура нереформована, недолюстрована, неочищена, становить загрозу національній безпеці України. Продовжує практика виконання «заказних» справ в діяльності прокуратури, призначення на посади в апараті прокуратури відбувається за ознакою лояльності до корупції. Практично відсутній соціальний діалог в діяльності органів прокуратури Дніпропетровської області з громадою і громадськістю як інструмент підвищення рівня довіри суспільства до органів прокуратури. Засади діяльності прокуратури, визначені в ст.3 Закону України «Про прокуратуру», не стали нормою у повсякденній діяльності регіональної і місцевих прокуратур Дніпропетровської області, щодо працівників обласної прокуратури, які викликають підозру стосовно перевищення реальних витрат над задекларованими доходами, працює принцип толерантності.»
О ситуации, сложившейся в областной прокуратуре, были проинформированы руководство Высшего Совета Народных Зборив Украины, генерал армии Украины М. Маломуж, Верховная Рада Украины, Генеральный прокурор Украины Ю. Луценко, обращено их внимание на необходимость принятия безотлагательных мер по кардинальному очищению Днепропетровской областной прокуратуры от коррупции.
Народные Зборы предложили прокурору области безотлагательно совместно составить план мероприятий по очищению Днепропетровской областной прокуратуры от коррупции при участии Народных Зборив с учетом трехмесячного срока, отпущенного Матвейчуку В.В. Генеральным прокурором Украины во время его неожиданного краткосрочного визита в Днепр.