Судьи Одессы в ужасе из-за требований объяснить, откуда у них дома, машины и яхты

Общественная организация «Верховенство права» занялась выявлением наиболее коррумпированных судей города Одессы. Ранее общественники запросили декларации о доходах всех судей города Одессы.  После изучения полученных деклараций стали известны фамилии судей – владельцев «малогабаритных» квартир и домов, элитных автомобилей, катеров и лодок и т.д.  

Даже неспециалисту видно, что общая стоимость только задекларированного имущества каждого судьи превышает его доход, полученный за несколько лет его работы.

Общественная организация «Верховенство права» потребовала от судей объяснить источники денежных средств, на которые были приобретены дома, квартиры, яхты и машины.

Кроме того, общественники обратились в Прокуратуру Одесской области с просьбой проверить достоверность заполнения судьями деклараций.

Перечень судей, которым направлены запросы:

Хозяйственный суд Одесской области: Горячук Наталья Александровна, Малярчук Ирина Анатольевна, Цисельский Олег Владимирович, Ровенский Александр Юриевич, Лепеха Геннадий Анатолиевич, Зеленов Геннадий Николаевич, Демешин Александр Анатолиевич.

Одесский окружной административный суд: Глуханчук Олег Васильевич, Вовченко Оксана Андреевна, Андрухив Вадим Васильевич, Завальнюк Игорь Викторович, Корой Светлана Николаевна, Марин Петр Петрович, Свида Леонид Иванович, Стеценко Олег Александрович, Танцюра Екатерина Алексеевна.

Одесский апелляционный административный суд: Алексеев Виктор Алексеевич, Джабурия Александр Валентинович, Зуева Лариса Евгениевна, Кравец Александр Александрович, Стас Любовь Васильевна.

Малиновский районный суд г. Одессы: Личман Леонид Григорьевич, Жуковский Сергей Александрович, Журик Сергей Владимирович, Крижановский Олег Валентинович, Маркарова Светлана Викторовна, Плавич Игорь Владимирович, Черевко Сергей Павлович.

Киевский районный суд г. Одессы: Чванкин Сергей Анатолиевич, Гниличенко Марина Витальевна, Литвинова Ирина Анатольевна, Коротаема Наталья Александровна, Рева Олег Викторович, Салтан Людмила Владимировна.

Приморский районный суд г. Одессы: Бондарь Вячеслав Яковлевич, Крикливый Олег Николаевич, Кушниренко Юрий Степанович, Загороднюк Владимир Иванович, Гончаров Роман Васильевич, Гаева Людмила Вадимовна, Иванов Виктор Васильевич, Погребной Сергей Алексеевич, Цильмак Константин Петрович.

Апелляционный суд Одесской области: Дырдин Александр Дмитриевич, Коваль Василий Георгиевич, Копица Олег Владимирович, Левенец Валерий Петрович, Мельничук Валерий Александрович, Плавич Наталия Дмитриевна, Сватаненко Виктор Иванович, Станкевич Владимир Андреевич, Топал Елена Кирилловна, Фальчук Валерий Павлович, Фарина Василий Петрович, Черевко Павел Николаевич.

Ниже приводим текст обращения по одному из судей

Судді Одеського окружного адміністративного суду Глуханчуку Олегу Васильовичу 65062, м. Одеса, Фонтанська дорога 14

Прокурору Одеської області Призу Андрію Андрійовичу 65026, м. Одеса , вул. Пушкінська, 3

Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіну Ігорю Леоновичу 03110, м. Київ, вул. Механізаторов, 9

Копія для відома: Генеральному прокурору України Яремі Віталію Григоровичу 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Голові Служби безпеки України Наливайченку Валентину Олександровичу 01601, м. Київ 1, вул. Володимирська, 35

ЗАЯВА про надання інформації та проведення перевірки

Громадській організації «Верховенство права» з огляду на відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру стало відомо, що судді Глуханчуку Олегу Васильовичу станом на 2013 рік на праві власності належить наступне майно: садовий будинок 115,75кв.м., автомобілі Тойота Ленд Круизер 200, 2008 р., Ауди Кью 7, 2010 р., Катер «Игл», 2007 р., земельні ділянки 2500 кв.м. та 900 кв.м., вклади на рахунках 83949,00 грн. Разом з тим, за відомостями декларації станом на 2012 рік судді належали автомобілі Тойота Ленд Круизер 200, 2008 р., Ниссан Кашкай, 2010 р., Мерседес Джи Эл 320, 2007 р., Катер «Игл» 2007 р., 2 квартири по 48,9 кв.м., квартира 34,5 кв.м., садовий будинок 115, 75 кв.м., земельні ділянки 2500 кв.м. та 900 кв.м.

За приблизними підрахунками вартість наведеного майна складає більше 2 мільйонів гривень.

Між тим загальний дохід судді Глуханчука О.В. та членів його сім’ї за 2012 рік (в якому і задеклароване наведене майно) становив приблизно 270 000 гривень, що суттєво відрізняється від вартості належного майна. В 2013 році суддя відчужив деяке рухоме та нерухоме майно, за рахунок чого збільшився загальний дохід до 1,6 мільйона гривень.

Відповідні обставини дають підстави вважати, що наведене рухоме та нерухоме майно було придбане за грошові кошти, отримані не в результаті діяльності на посаді судді. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» корупційне правопорушення — умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» є корупційним правопорушенням, за яке наступає адміністративна відповідальність.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» об’єднання громадян, їх члени або уповноважені представники мають право здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про розміри, види оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Відповідно до ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав неподання або несвоєчасного подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до ст. 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

На підставі вищевикладеного,

ПРОСИМО:

Суддю Глуханчука Олега Васильовичуа: — надати конкретну та вичерпну інформацію щодо джерел отримання грошових коштів, на які були придбані Тойота Ленд Круизер 200, 2008 р., Ниссан Кашкай, 2010 р., Мерседес Джи Эл 320, 2007 р., Катер «Игл» 2007 р., 2 квартири по 48,9 кв.м., квартира 34,5 кв.м., садовий будинок 115, 75 кв.м., земельні ділянки 2500 кв.м. та 900 кв.м.

Прокурора Одеської області: — здійснити перевірку достовірності відомостей, викладених в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру судді Глуханчука О.В. поданих за період 2011-2013 років.

Вищу кваліфікаційну комісію суддів України: — надати інформацію чи порушувались дисциплінарні провадження щодо судді Одеського окружного адміністративного суду Глуханчука О.В. за весь період праці на посаді судді. Якщо порушувались дисциплінарні провадження щодо названого судді, просимо надати копії рішень ВККС України, прийнятих за наслідками цих дисциплінарних проваджень.

Голова правління В.І. Семенов

По материалам “Верховенство права”